Zoeken
Kies uw taal

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Alleen met uw toestemming
Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar iedere apart vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen uw gegevens alleen opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. De informatie kan belangrijk zijn voor goede, veilige en snelle zorg.

Toestemming geven
Vindt u het goed dat een waarnemend huisarts, een apotheek of medisch specialist uw actuele medische gegevens kan opvragen als dat nodig is voor uw behandeling? Geef dan uw huisarts toestemming uw gegevens beschikbaar te stellen via het LSP. Uw toestemming kunt u online regelen op Volgjezorg.nl.

Indien u geen gebruik maakt van het internet, kunt u desgewenst het toestemmingsformulier aan de assistente vragen enĀ  invullen in de praktijk, of download dezeĀ  LSP toestemmingsformulier .

Voor meer informatie over het beschikbaar stellen van uw medische gegevens via het LSP: ga naar www.Volgjezorg.nl

Twijfelt u of u wel naar de huisarts moet?
Hieronder vindt u allerlei informatie die u verder helpt.