Zoeken
Kies uw taal

Klachtenformulier

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Het kan echter gebeuren dat u een klacht hebt. Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wij willen dit dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en samen met u naar een oplossing kunnen zoeken.

U kunt dit doen door een klachtenformulier te vragen aan de assistente, deze in te vullen en in te leveren, of door onderstaand klachtenformulier in te vullen.

Een van onze huisartsen neemt uw klacht in behandeling. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw suggestie, reactie of klacht met grote zorgvuldigheid wordt behandeld met inachtneming van de geldende privacyregels. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Wij streven ernaar om uw klachten uiterlijk binnen 14 dagen in behandeling te nemen en af te ronden.

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommisie in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten.

Vindt u het lastig om met uw huisarts over uw klacht te praten of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Er zal dan geprobeerd worden een oplossing te vinden voor uw klacht, of eventueel bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en behandelt uw klacht vertrouwelijk. U kunt hiervoor het klachtenformulier op de website van de SKGE gebruiken. Of bellen naar 088-0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en leden namens patiënten en leden namens huisartsen. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl

 

Twijfelt u of u wel naar de huisarts moet?
Hieronder vindt u allerlei informatie die u verder helpt.