Govert Flincklaan 51 te Vlissingen  |  Routebeschrijving
A A

Welkom

Welkom op de website van huisartsenpraktijk Thoveling. Als praktijk willen we huisartsgeneeskundige zorg leveren naar de meest actuele richtlijnen. Trefwoorden voor ons zijn: continue, integrale en persoonlijke zorg.

Beste patiënt,

U wordt verzocht NIET de praktijk te bezoeken zonder afspraak.

 

Als praktijk nemen wij de volgende maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 1. Bij symptomen van de luchtwegen (verkoudheid, hoesten, keelpijn) verzoeken wij u om thuis te blijven en zo nodig telefonisch contact op te nemen.
 2. Bij toenemende kortademigheid / benauwdheid en/of hevig ziek zijn, dient u telefonisch contact op te nemen. De huisarts zal vervolgens bellen om het beleid te bepalen.
 3. Hulpvragen die kunnen wachten en zorg die gericht is op preventie zal zo veel mogelijk worden uitgesteld of telefonisch worden afgehandeld.
 4. Herhaalrecepten kunt u niet aan de balie aanvragen, maar via de website of telefonisch.
 5. Afspraken met de praktijkondersteuners zullen worden verplaatst of telefonisch worden gedaan. Het is fijn als u vragen per e-mail stelt als ze niet urgent zijn.
 6. Als u een afspraak krijgt op het spreekuur is het van belang dat u alleen komt of anders met maximaal 1 begeleider.

 

We hopen er voor u te zijn in deze periode van ziekte en vooral veel onzekerheid!

 

Bij vragen: bel 0800-1351.

of kijk op

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

Dear patient,

You are requested NOT to enter the doctor’s office without an appointment.

During the next few weeks, the following  measures will be taken by your GP to prevent the spread of the coronavirus:

 1. If you are suffering from respiratory symptoms (runny nose, nasal congestion, cough, sore throat) we request you to stay at home and, if necessary, contact us by telephone.
 2. If you are experiencing shortness of breath and/or are seriously ill, you are required to inform us by telephone. The GP will contact you to determine the policy.
 3. Non-urgent requests for medical advice and preventive care will be postponed or handled by telephone or e-mail as much as possible.
 4. Repeat prescriptions can only be requested via the website or by telephone.
 5. Appointments with the nurse specialists will be postponed or handled by telephone. You can submit your requests for medical advice by email if they are not urgent.
 6. If you have an appointment, it is important for you to come alone or be accompanied by no more than one supervisor.

We wish to be there for you as much as possible in this period of uncertainty!

Sinds september 2015 heeft onze praktijk de NHG-praktijkaccreditering (NPA) toegekend gekregen. Dit is een kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap dat laat zien dat we als praktijk actief werken aan het verbeteren van onze kwaliteit.

Sinds mei 2018 zijn we gevestigd in het Gezondheidscentrum Govert Flinck, aan de Govert Flincklaan 51, te Vlissingen. Govert Flinck (1615-1660) was een Nederlands kunstschilder in de 17e eeuw en een van de beroemdste leerlingen van Rembrandt. Zijn eerste vrouw heette Ingitta Thoveling. Hier komt de naam van onze praktijk vandaan.

Actueel

10/03

Nieuw coronavirus

  Hoe kan ik het Corona...

Lees meer
28/01

Preferentiebeleid Benu apotheek

Verandering beleid apotheek per jan...

Lees meer
Archief