Govert Flincklaan 51 te Vlissingen  |  Routebeschrijving
A A

Preferentiebeleid Benu apotheek

Verandering beleid apotheek per januari 2020

Vanaf januari 2020 is het preferentiebeleid in de apotheek aangescherpt.  Wij geven u hierbij een uitleg wat dit voor u kan betekenen.

Medische noodzaak geldt vanaf januari 2020 alleen als er sprake is van epilepsie, parkinson, psychoses, transplantaties of ernstige allergische reacties. Alle gevallen van medische noodzaak die in het verleden bij de apotheek bekend waren komen te vervallen. Alleen bij de eerdergenoemde diagnoses komt u in aanmerking voor een nieuwe aantekening.

Er is een korte lijst opgesteld van medicatie waarbij aangetoond kan worden dat wisselen van merk gevolgen kan hebben voor de werkzaamheid of ernstige bijwerkingen kan veroorzaken. De voorschrijvende arts moet op het recept toelichting geven wanneer hij “medische noodzaak” noteert en deze wordt alleen geaccepteerd bij ernstige klachten of bovengenoemde indicaties. Bij een eerste uitgifte kan er nooit sprake zijn van medische noodzaak.

Wat kunt u doen?

U als patiënt bent in alle gevallen vrij om te kiezen voor een specifieke merk en deze zelf af te rekenen. De rekening kunt u meestal indienen bij de zorgverzekeraar. Om zeker te zijn van vergoeding moet u zelf met uw zorgverzekeraar contact opnemen. In de polis van de zorgverzekeraar staat voor u beschreven welke merken wel en niet vergoed worden.

Heeft u vragen over wat de preferentiebeleid voor u kan betekenen, kunt u dit bij uw eigen apotheek bespreken.

Naar archief

Actueel

09/03

Inzage medische gegevens per 1 april 2023

Toegang tot uw medische gegevens do...

Lees meer
01/07

Vaccinatiebewijs

Wilt u een bewijs van vaccinatie vo...

Lees meer
Archief