Govert Flincklaan 51 te Vlissingen  |  Routebeschrijving
A A

Vaccinatie via huisartsenpraktijk

 

Coronavaccinatie medische risicogroepen

De coronavaccinatie wordt in principe aangeboden op volgorde van leeftijd: van oud naar jong (met uitzondering van het zorgpersoneel). Dit omdat het risico op een slecht beloop en sterfte door corona toeneemt met het stijgen van de leeftijd. Het risico is sterk verhoogd bij mensen boven de 60 jaar en neemt verder toe bij een hogere leeftijd. Een uitzondering hierop zijn enkele selecte medische (hoog)risicogroepen.

De LHV, het ministerie van VWS en GGD-GHOR Nederland hebben op 20 april afspraken bekend gemaakt over de vaccinatie van de “griepprikpopulatie” tussen 18 en 60 jaar. Zij zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat deze groep het snelste gevaccineerd kan worden door de GGD’en. Door de combinatie van huisartsen die selecteren en uitnodigen en GGD’en die vaccineren, kunnen deze mensen op korte termijn worden ingeënt.

Deze afspraken gaan over patiënten tussen 18 en 60 jaar met een medische indicatie, die normaal gesproken jaarlijks door de huisartsen worden uitgenodigd voor de griepprik. Het betreft ongeveer 1 miljoen mensen. De GGD’en hebben dusdanig weten op te schalen in hun vaccinatiecapaciteit dat zij deze doelgroep snel een plek kunnen bieden.

Valt u onder de risicogroep, dan krijgt u vanzelf een uitnodiging. U wordt in een periode van ongeveer 2-3 weken uitgenodigd van oud naar jong. De eerste brieven zullen 6 mei bij  de medische risicogroepen kunnen aankomen. Het versturen zal steeds in verschillende batches gedaan worden om het GGD-callcenter niet te overbelasten. Dit zal via verschillende kanalen naar de burger gecommuniceerd worden om overbelasting van de huisartsen telefoonlijnen te voorkomen. U mag pas een afspraak gaan maken als hij/zij de uitnodigingsbrief ontvangen heeft. De verwachting is dat iedereen de uitnodiging heeft ontvangen rond 20 mei.

Vaccinatiestrategie 

Het kan gebeuren dat mensen uit de hoog-risicogroep al eerder een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen op basis van hun leeftijd dan die via de medisch specialist. Gezien de huidige schaarste van de vaccins, is het advies om altijd gebruik te maken van het eerst aangeboden vaccinatiemoment, en niet te wachten met vaccinatie. Alle geregistreerde vaccins bieden bescherming tegen (ernstige) COVID-19.

Ziekenhuizen, huisartsen en GGD’en volgen te allen tijde de landelijke vaccinatiestrategie die wordt bepaald door het ministerie van VWS. GGD’en, specialisten en huisartsen kunnen niet op individuele gronden patiënten eerder of met een ander vaccin laten vaccineren.

Meer informatie

Uitleg medische risicogroepen RIVM: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/prioritering-medische-risicogroepen
Algemene informatie over de coronavaccinatie vindt u op www.coronavaccinatie.nl.

Vaccinatieronde via huisartsenpraktijk

De huisartsen praktijken ontvangen alleen het vaccin van Astra-Zeneca, een levend verzwakt vaccin. Voor dit vaccin zijn 2 rondes vereist, met een tussenpoos van 12 weken.

Wie?

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van het vaccin start de huisarts met vaccinatie van mensen geboren in 1956 en 1957 en diegenen die kampen met een serieus overgewicht. Het is helaas niet bekend wanneer de overige leeftijdsgroepen worden uitgenodigd.

Wanneer?

De prikdata zijn 24 februari en 12 mei (aanvullende rondes 23 maart en 1 juni). Houdt u zich aan de oproeptijden, zodat we zoveel mogelijk wachtrijen kunnen voorkomen. De administratieve afhandeling vergt beduidend meer inspanningen dan een griepprik. Ook dient u 15 minuten na ontvangst van de prik op de locatie aanwezig te blijven. Houdt u rekening met enige uitloop.

Uitstel vaccinatie

Alleen als u in de periode van 4 weken voorafgaand aan de vaccinatiedatum ziek bent moet uw vaccinatie worden uitgesteld.

Als een persoon te ziek is, kan een vaccinatie beter uitgesteld worden om verwarring tussen ziekteverschijnselen en bijwerkingen te voorkomen. Koorts is daarvoor een graadmeter. Stel bij een temperatuur van 38,5 °C of hoger de vaccinatie uit.

Mensen die klachten hebben passend bij COVID-19, worden eerst getest. Zij mogen niet naar de vaccinatie locatie komen. Indien u corona heeft moet u 4 weken wachten voordat u alsnog mag worden gevaccineerd. Mensen met een negatieve test zonder koorts kunnen gevaccineerd worden.

Indien u niet kan komen om bovenstaande redenen belt u ons hierover op praktijkdagen tijdens onze telefonisch spreekuur.

Er kan in verband met houdbaarheid van het vaccin na aanbreken GEEN rekening worden gehouden met andere afspraken die u wellicht heeft. Indien u kiest om niet te komen vervalt onze verplichting u verder uit te nodigen maar als u belt kunnen wij wellicht kijken of er eerder of later op de dag een afmelding is geweest. Wij kunnen geen garanties geven dat er een andere tijd beschikbaar is.

Oproep

Op uw oproep staat belangrijke informatie. Leest u deze zorgvuldig.

Controleer van te voren of u binnen de contra-indicaties valt. Wellicht dat iemand uit uw familie of kennissenkring daarmee kan helpen. Neemt u op de afspraak de ingevulde gezondheidsverklaring en ook de oproepkaart met barcodes mee. U kunt geen vaccinatie ontvangen zonder uw oproepkaart en een ingevulde gezondheidsverklaring.

Naar archief

Actueel

01/07

Vaccinatiebewijs

Wilt u een bewijs van vaccinatie vo...

Lees meer
08/06

Registratie coronavaccinatie

Soms ontvangen wij vragen of de COV...

Lees meer
Archief