Govert Flincklaan 51 te Vlissingen  |  Routebeschrijving
A A

Vaccinatie tegen Corona (update 06-04-2021)

Coronavaccinatie medische risicogroepen

De coronavaccinatie wordt in principe aangeboden op volgorde van leeftijd: van oud naar jong (met uitzondering van het zorgpersoneel). Dit omdat het risico op een slecht beloop en sterfte door corona toeneemt met het stijgen van de leeftijd. Het risico is sterk verhoogd bij mensen boven de 60 jaar en neemt verder toe bij een hogere leeftijd. Een uitzondering hierop zijn enkele selecte medische (hoog)risicogroepen.

Zodra er meer informatie bekend is over de wijze van oproepen per bevolkingsgroep via de huisarts zullen wij proberen om de informatie in onze nieuwbrief aan te vullen.

Ziekenhuizen, huisartsen en GGD’en volgen te allen tijde de landelijke vaccinatiestrategie die wordt bepaald door het ministerie van VWS. GGD’en, specialisten en huisartsen kunnen niet op individuele gronden patiënten eerder of met een ander vaccin laten vaccineren.

We snappen dat er vragen zijn over het vaccineren van medische risico groepen. De GGD, het ziekenhuis, de huisartsen en specialisten kunnen deze vragen nog niet beantwoorden. Dat kan pas als de medische risicogroepen verder zijn uitgewerkt. Valt u onder de risicogroep, dan krijgt u vanzelf een uitnodiging. Het heeft dus geen zin om nu te contact op te nemen.

Uitleg medische risicogroepen RIVM: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/prioritering-medische-risicogroepen

Algemene informatie over de coronavaccinatie vindt u op www.coronavaccinatie.nl

Voor meer informatie over de vaccinatie tegen het coronavirus kunt u kijken op de website van het RIVM of op Thuisarts.nl

Eenvoudige uitleg over het vaccin tegen het coronavirus kunt u hier vinden.

Hier kunt u  een exemplaar downloaden van de gezondheidsverklaring die u moet invullen voordat u uw vaccinatie komt halen.

Vaccinatiestrategie 

Het kan gebeuren dat mensen uit de hoog-risicogroep al eerder een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen op basis van hun leeftijd dan die via de medisch specialist. Gezien de huidige schaarste van de vaccins, is het advies om altijd gebruik te maken van het eerst aangeboden vaccinatiemoment, en niet te wachten met vaccinatie. Alle geregistreerde vaccins bieden bescherming tegen (ernstige) COVID-19.

Thuisvaccinatie met mRNA vaccins is erg bewerkelijk, o.a. vanwege de 15 minuten observatietijd. De mogelijkheden hiervoor worden nog onderzocht. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. Mensen die niet naar de GGD-vaccinatielocatie kunnen gaan, moeten hier dus op wachten. Geeft u het door aan uw huisarts indien u echt niet in staat bent naar een GGD-locatie te komen. Houd u er rekening mee dat het nog onbekend is wanneer de huisarts bij u thuis kan komen prikken.

Personen die in een instelling wonen, worden gevaccineerd in de instelling, ofwel door de instellingsarts, ofwel door de huisartsenpost.

Meer informatie

Ik krijg of kreeg een AstraZeneca-prik. Wat moet ik weten over de tijdelijke pauze?

Let op: de tijdelijke pauze met het AstraZeneca-vaccin voor mensen geboren in 1961 of later is verlengd t/m donderdag 8 april. Het EMA heeft op 7 april een advies uitgebracht en op 8 april volgt een spoedadvies van de Gezondheidsraad. Daarna wordt besloten hoe verder te gaan. De informatie op deze website wordt op basis hiervan geactualiseerd.

Op basis van een nieuwe rapportage van bijwerkingencentrum Lareb, en na overleg met geneesmiddelenautoriteit CBG, de voorzitter van de Gezondheidsraad en het RIVM is besloten om tot en met 8 april uit voorzorg niet te vaccineren met AstraZeneca bij mensen geboren in 1961 of later.

Hier leest u de belangrijkste vragen en antwoorden over deze tijdelijke pauze voor het AstraZeneca-vaccin.

Ik ben al met het vaccin van AstraZeneca gevaccineerd. Wat moet ik nu doen en waar moet ik op letten?

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert u om direct contact op te nemen met een arts als u na een prik met het AstraZeneca-coronavaccin, na drie dagen ziekteverschijnselen krijgt met daarbij onverwachte en/of onbekende klachten, en/of grotere of kleinere blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid heeft.

Ik ben al 1x gevaccineerd met AstraZeneca. Wat betekent dit voor mijn 2e prik?

Het interval tussen 2 vaccinaties met het vaccin van AstraZeneca is 12 weken. De eerste vaccins van AstraZeneca zijn in Nederland op 12 februari 2021 toegediend. Het kabinet verwacht  op het moment van de tweede prik duidelijkheid te hebben. Heeft u in de afgelopen 6 maanden COVID-19 doorgemaakt, dan is 1 prik voldoende: lees meer informatie op de website van het RIVM.

Ik ben al 1x gevaccineerd met AstraZeneca. Ik wil straks niet nog een AstraZeneca prik. Kan mijn 2e prik ook met een ander vaccin?

Het kabinet wacht het nader onderzoek van het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) af. Een tweede  vaccinatie met een ander vaccin wordt niet geadviseerd.

 

Voor algemene vragen over het coronavirus of over de vaccinatiestrategie kunnen mensen terecht op de website of bellen naar het algemene informatienummer 0800-1351.

Naar archief

Actueel

01/07

Vaccinatiebewijs

Wilt u een bewijs van vaccinatie vo...

Lees meer
08/06

Registratie coronavaccinatie

Soms ontvangen wij vragen of de COV...

Lees meer
Archief